Kontakt

Informacije u svezi sažetaka (usmene / poster prezentacije)

Dr. sc. Helena Tomljenović, mag. psych.
Email: helena_tomljenovic@hotmail.com | helena.tomljenovic@kbcsm.hr

 

Tehnički organizator

Spektar putovanja d.o.o., PCO agency
Ul. Andrije Hebranga 34, 10000 Zagreb, Hrvatska
Kontakt osoba: Jelena Krmić
Mob: 00 385 99 3176 541
Tel: 00 385 1 4862 607
Email: jelena@spektar-holidays.hr